Proponowana przez Spółkę technologia NANOVECTORS™ oferowana jest jako kompleksowe rozwiązanie, w skład którego wchodzą unikatowe nanowektory do zabezpieczenia obiektów wartościowych, dedykowane urządzenia do ich odczytu oraz metody weryfikacji. Nanowektory posiadają złożone i unikatowe widmo spektralne, wynikające z komponowania różnych bazowych nanoluminoforów. Sposób komponowania tych bazowych nanoluminoforów, ich rodzaj i użyte substraty powodują, że próba podrobienia kodu spektralnego jest praktycznie niemożliwa. Nanowektory stanowią specjalny kod umożliwiający poprawną identyfikację jedynie przy określonych warunkach pomiaru.

Zaprojektowany kod staje się "odciskiem palca" w całej objętości znakowanego obszaru, który ze względu na nanorozmiar cząstek luminoforów jest trudny do mechanicznego usunięcia (zwiększona odporność np. na ścieranie). Jednocześnie wprowadzony do objętości zabezpieczonej matrycy ze względu na trwałość chemiczną wyselekcjonowanych w tym celu związków, nie zmienia się nawet przy wysokich temperaturach (nawet do 1200°C) i przy narażeniu na działanie reaktywnych substancji chemicznych (gazy, kwasy, zasady). Dodatkowo oferujemy nanokompozytowe zabezpieczenia, łączące własności optyczne, magnetyczne i elektryczne.