NANOVECTORS jest spółką, która powstała w wyniku połączenia długoletniego doświadczenia grupy naukowców - fizyków materiałowych, innowacyjnych pomysłów oraz wkładu inwestycyjnego Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach realizacji działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka oferuje unikalną i opatentowaną technologię NANOVECTORS™ dla ochrony i zabezpieczenia dokumentów, banknotów oraz produktów markowych.

Technologia NANOVECTORS™ oferowana jest jako kompleksowe rozwiązanie, w skład którego wchodzą unikatowe znaczniki (nanowektory) do zabezpieczenia obiektów wartościowych, dedykowane urządzenia do ich odczytu oraz metody weryfikacji. Proces produkcji oraz oryginalne metody kombinacji nanowektorów zapewniają, że kod zabezpieczający jest niepowtarzalny i praktycznie niemożliwy do podrobienia. Spółka rozwija również własne metody kodowania i weryfikacji zabezpieczeń opartych na technologii NANOVECTORS™. Każde z proponowanych rozwiązań jest zindywidualizowane i dopasowane do potrzeb klientów wymagających uwierzytelniania dokumentów czy też ochrony wypracowanej marki poprzez walidację pochodzenia i oryginalności produktów.